Taslak Program

Taslak program http://itsc.bandirma.edu.tr/tr/icerik/2613/3374/program adresinde yayınlanmıştır.