19 Nisan 2018

Gösterim: 2651

Genel Program

Genel Program İçin TIKLAYINIZ...

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

1. ULUSLARARASI AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ KONFERANSI

1STINTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS

BANU-ITSC’18

1. GÜN PROGRAMI       (19.04.2018)

10:00-11:30     Açılış Konuşmaları

                        Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR (Rektör)

                        Erol YANAR (AUSDER Başkanı)

                        Prof. Dr. Hasan MANDAL (TÜBİTAK Başkanı)

                        Zekai KAFAOĞLU (Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı)

                        Prof. Dr. Mustafa ILICALI (Milletvekili / Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü)

11:30-11:45     Kahve Arası

11:45-12:15     Dr. Lee Young KYUN (AUS Kore İcra Direktörü)

                        Sunum:“Introduction to ITS Activities in KOREA”

12:15-13:00     Tiffany VLEMMINGS (National Data Warehouse Proje Danışmanı)

Giovanni HUISKEN (Map TM Trafik Yönetimi Uzmanı)

Sunum: “EU Project: SOCRATES 2.0” 

13:00-14:30     Öğle Yemeği

14:30-15:00     Lee JINHO (Kore – MOLIT-KEC-Karayolları Genel Müdürlüğü) 

Sunum:“Freeway Management”

15:00-15:30     Assoc. Prof. Dr. Viktor HACKER (Graz University of Technology)

                        Sunum:“Technical Challenges for he Mobility with Fuel Cells”

15:30-15:50     Kahve Arası

15:50-18:10     ÖZEL OTURUM:Yol ve Sürüş Güvenliği

15:50-16:00     Evert KLEM (Royal Haskoning DHV ITS Strateji Danışmanı)

Sunum:“Intelligent Vehicles Can Contribute to Safer Traffic”

16:00-16:20     Murat Mustafa HARMAN (İSBAK Etüt ve Planlama Müdürü)

Sunum:“İstanbul AUS Uygulamaları Mevcut Durum ve Gelecekteki Planlamalar”

16:20-16:40     Dr. A. Önder TÜRKOĞLU  (İETT Bilgi İşlem Daire Başkanı)

Sunum:“Yol ve Sürüş Güvenliği için Toplu Taşıma Teşvik Modeli”

16:40-17:00    Kahve Arası

17:00-17:25    Doç. Dr. Müjdat SOYTÜRK (Marmara Üniv. Mühendislik Fakültesi)

Sunum:“The New ITS Ecosystem: V2X Technologies and Its Applications 

17:25-17:45     Abdullah KESKİN (ASIS Elektronik)

                        Sunum:“Akıllı Ulaşım Sistemleri –Elektronik Ücret Toplama”

17:45-18:10     M. Kürşat ÇAPAR (BURULAŞ Genel Müdürü)

Sunum:“Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Yol ve Sürüş Güvenliğine Etkisi”

19:00-20:30     Gala Yemeği - Sponsorlara Plaket Töreni 

(Grand Asya Oteli - Servisle Gidilecek)

2. GÜN PROGRAMI       (20.04.2018)

Yurt Dışı Katılımcılar İçin

07:30               Grand Asya Otel’den Hareket

10:30-13:30     TÜBİTAK-BİLGEM Gezisi ve Öğle Yemeği

14:30-18:30     İSBAK Ev Sahipliğinde AKOM ve Yeni Trafik Kontrol Merkezi Gezisi

19:00               Akşam Yemeği ve Otelde Konaklama (The Selection Suites Hotel, Levent)

Yurt İçi Katılımcılar İçin

09:30-12:30     Bildiri Sunumları (Salon-1-2-3-4-5-6)

12:30-14:30     Öğle Yemeği

14:30-17:30     Bildiri Sunumları (Salon-1-2-3-4-5-6)

18:00-19:30     Akşam Yemeği

3. GÜN PROGRAMI       (21.04.2018)

Yurt Dışı Katılımcılar İçin

10:00-19:00    İstanbul Gezi Programı

(Ayasofya- Sultanahmet- Marmaray-Avrasya Tüneli-Köprüler-Boğaz vb. Geziler)

19:00               Hava Limanına Dönüş

Yurt İçi Katılımcılar İçin

09:30-13:00     Bildiri Sunumları (Salon-1-2-3-4-5-6)

13:15-14:30     Öğle Yemeği ve Kapanış

Not: Sunumların yapılacağı 20 ve 21 Nisan 2018 programı detaylı olarak http://itsc.bandirma.edu.tr/tr/icerik/2613/3374/program  adresinde duyurulmuş olup  tüm katılımcılara kayıt esnasında verilecektir.

 

 

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL UNIVERSITY

1STINTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS

BANU-ITSC’18

 

1stDAY PROGRAM       (19.04.2018)

10:00-11:30     Opening Speeches

                        Prof. Süleyman ÖZDEMİR (Rector)

                        Erol YANAR (Chairman of AUSDER)

                        Prof. Dr. Hasan MANDAL (Chairman of TÜBİTAK)

                        Zekai KAFAOĞLU (Balıkesir Metropolitan Municipality Mayor)

                       Prof. Dr. Mustafa ILICALI (Member of Parliament / Public Works, Reconstruction, Transportation and Tourism Commission Spokesman)

11:30-11:45     Coffee Break

11:45-12:15     Dr. Lee Young KYUN (ITS Korea Executive Director)

                        Presentation: “Introduction to ITS Activities in KOREA”

12:15-13:00     Tiffany VLEMMINGS (National Data Warehouse Project Consultant) 

Giovanni HUISKEN (Map TM Traffic Management Specialist)

Presentation: “EU Project: SOCRATES 2.0” 

13:00-14:30     Lunch

14:30-15:00     Lee JINHO (Kore – MOLIT-KEC-General Directorate of Highways)

Presentation:“Freeway Management”

15:00-15:30     Assoc. Prof. Viktor HACKER (Graz University of Technology)

                        Presentation: “Technical Challenges for he Mobility with Fuel Cells”

15:30-15:50     Coffee Break

15:50-18:10     SPECIAL SESSION:Yol ve Sürüş Güvenliği

15:50-16:00     Evert KLEM (Royal Haskoning DHV ITS Strategy Consultant)

Presentation:“Intelligent Vehicles Can Contribute to Safer Traffic”

16:00-16:20     Murat Mustafa HARMAN (İSBAK Director of Survey and Planning)

Presentation:“Current Situation and Future Planning of Istanbul ITS Applications”

16:20-16:40     Dr. A. Önder TÜRKOĞLU  (İETT Head of Computer Center)

Presentation:"Public Transportation Promotion Model for Road and Driving Safety"

16:40-17:00    Coffe Break

17:00-17:25     Assoc. Prof.Müjdat SOYTÜRK (Marmara University Faculty of Engineering)

Presentation:“The New ITS Ecosystem: V2X Technologies and Its Applications 

17:25-17:45     Abdullah KESKİN (ASIS Electronic Company)

                        Presentation: "Intelligent Transportation Systems -Electronic Fee Collection"

17:45-18:10     M. Kürşat ÇAPAR (BURULAŞ General Manager)

Presentation: "The Impact of Intelligent Transportation Systems on Road and Driving Safety"

19:00-20:30     GALA DINNER ve Plaquet Ceremony for the Sponsors

(Grand Asia Hotel – by Bus Service)

2ndDAY PROGRAM       (20.04.2018)

For the foreign participants

07:30               Movement from Grand Asia Hotel

10:30-13:30     TÜBİTAK-BİLGEM Tour and Lunch

14:30-18:30    Tour to AKOM and New Traffic Control Center hosted by İSBAK

19:00               Dinner and Accommodation in Hotel (The Selection Suites Hotel, Levent, Istanbul)

For the domestic participants

09:30-12:30     Paper Presentations (Salon-1-2-3-4-5-6)

12:30-14:30     Lunch

14:30-17:30     Paper Presentations (Salon-1-2-3-4-5-6)

18:00-19:30     Dinner

3rdDAY PROGRAM       (21.04.2018)

For the foreign participants

10:00-19:00     İstanbul Tour Program

(Ayasofya- Sultanahmet- Marmaray-Avrasya Tunnel-Bridges-Bosporus etc.)

19:00               Return to Airport

For the domestic participants

09:30-13:00     Paper Presentations (Salon-1-2-3-4-5-6)

13:15-14:30     Lunch and Closing

Note: The details of the presentations on 20th and 21st of April 2018 has been already announced at “http://itsc.bandirma.edu.tr/tr/icerik/2613/3374/program” and the conference program will also be given to all participant during registration.