Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023

Gösterim: 800

3. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı başarıyla gerçekleştirilmiştir.

 

3. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı

BANU ITSC'23

(3rd International Conference on Intelligent Transportation Systems)

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi BAUSMER tarafından 15-17 Kasım 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilen, Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında bu adla tek uluslararası konferansın üçüncüsü olan “3. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı” (ITSC’23) geniş katılım ile başarıyla gerçekleştirilmiştir.

BAUSMER Müdürü Prof. Dr. Mehmet TEKTAŞ'ın başkanlığını yaptığı Düzenleme Kurulu, yirmiye yakın tam metin bildirinin sunulduğu, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda bilim insanı, kamu ve özel sektör temsilcisinin yoğun katılım gösterdiği başarılı bir konferansa ev sahipliği yapılmıştır.

Konferansın açılış konuşması BAUSMER Müdürü Prof. Dr. Mehmet TEKTAŞ tarafından gerçekleştirilmiş, üniversitemiz ve BAUSMER’in AUS alanında yaptığı çalışmalar, gerçekleştirdiği projeler ve geliştirdiği akademik imkanlarına vurgu yapılmıştır.

Konferansın ilk oturumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Sn. Ömer ALAN ve AUS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı & Haberleşme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sn. Esma DİLEK’in değerli katılımları ile tamamlanmıştır. Oturumda yapılan konuşma ve sunumda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve AUS Türkiye’nin AUS alanında yaptıkları ulusal boyuttaki çalışma ve projeler anlatılmıştır. Oturumda ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve BAUSMER öncülüğünde Akıllı Şehirler kapsamında işbirliği yapılması hususunda sözlü mutabakat sağlanmıştır.

Öğleden sonraki oturumlar Prof. Dr. Mehmet TEKTAŞ ve Dr. Öğr. Üyesi Caner PENSE moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Oturumlarda davetli konuşmaların ve konukların yoğun katılımı ile etkileşimli ve etkili sunumlar yapılmıştır.

Davetli konuşmacılar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Sn. Bestami KARA, Sn. Gökhan BİLGİN, Sn. Ömer Faruk ERİŞ ve Sn. Selami SUNGUN tarafından yapılan sunumlarda Akıllı Şehirler ve Akıllı Ulaşım Sistemleri ekosisteminde çalışmakta olan yerli ve yabancı ortaklar ile işbirliklerine ağırlık verildiği, açık kaynaklı yerli ve milli yazılım geliştirme çalışmalarının önemli seviyede yol kat ettiği ve büyük bir ivme ile devam ettiği görülmektedir.

Üniversitemiz Kütüphane Daire Başkanı Sn. Barış YILDIRIM kütüphanemizin kuruluşundan bu yana başkanlığı sürecinde fiziksel ve çevrimiçi erişim imkanları bakımından kat ettiği önemli kilometre taşları hakkında bilgi vermiştir.

Teknofest’e üniversitemiz adına katılım sağlamayı hedefleyen Waterbenders ekibinden öğrencilerimiz Sn. Ahmet HANCI, Sn. Haydar PALAVAR, Sn. Emine AĞAYA ROV Projeleri hakkında bilgi vermiştir.

Akıllı Ulaşım Sistemleri Bağlantılı ve Otonom Araçlar alanında son derece tecrübeli isimlerden olan, Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Müjdat SOYTÜRK ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Doç. Dr. Metin Mutlu AYDIN tarafından yapılan sunumlarda Bağlantılı ve Otonom Araçlar ile Akıllı Ulaşım Sistemlerinde Kariyer Planlama konuları derinlemesine ele alınmıştır. Sunumlar ve akademisyenlerin soru/cevap kısmında aktardıkları bilgiler katılımcılar tarafından yoğun ilgi ile karşılanmıştır.

İlk günün son oturumları Doç. Dr.  Selahattin KONUŞUNALP moderatörlüğünde gerçekleştirilen sunumlarda yazarlar Ulaşım Yönetim Sistemleri, ADAS ve EPS Sistemleri, Akıllı Ulaşımda Yapay Zekâ üzerine konferansa gönderdikleri tam metin bildirilerin sunumlarını yapmıştır.

Konferansın ikinci gününde Prof. Dr. Necla TEKTAŞ, Doç. Dr.  Selahattin KONUŞUNALP, Dr. Öğr. Üyesi Caner PENSE, Araş. Gör. Fatih ERGEZER ve Araş. Gör. Şerife Gülsüm DEMİR tarafından yapılan moderatörlüğü yapılan ve bildiri sunumlarının devam ettiği oturumlarda AUS’un multidisipliner yapısını ortaya koyacak şekilde Uzay Bilimlerinden Tarım Lojistiğine, Yapay Zekadan Engelli Bireylerin Ulaşımın kadar geniş bir yelpazede toplam 18 tam metin bildiri sunulmuştur.

Konferansın üçüncü gününde, Prof. Dr. Mehmet TEKTAŞ moderatörlüğünde "Ulaşım Planlamada Akıllı Yöntemler" oturumu ile başlamıştır. Oturumda Yüksek İnşaat Mühendisi Cengiz UNCU tarafından "Ulaşım Planlamada Yeni Trendler" üzerine BAUSMER adına teslim etmiş olduğu çok sayıda simülasyon tabanlı ulaşım planlama projesi hakkında sunum yapılmıştır.

Ardından, Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ilgın GÖKAŞAR “AUS’ta Yeni Trendlerin Değerlendirilmesi” isimli sunumu gerçekleştirmiş, C-ITS, otonom araçlar ve sürdürülebilirlik temelinde yer alan proje ve çalışmaların çıktılarının da paylaşıldığı bir sunum yapılmıştır.

Son oturumda, Prof. Dr. Necla TEKTAŞ'ın moderatörlüğünde yapılan "YLSY ve ÖYP" oturumunda, Delft Teknoloji Üniversitesi’nden Merve Seher CEBECİ tarafından YLSY hakkında bilgilendirici bir sunum yapılmıştır. Oturumda yurt dışında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin deneyimleri, YLSY ve ÖYP öğrencilerinin karşılaştığı sorunlar ele alınmıştır.

3. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı Prof. Dr. Mehmet TEKTAŞ'ın kapanış konuşması ile sona ermiştir.

Katılımları ile bizleri onurlandıran tüm davetli konuşmacı ve konuklarımıza Düzenleme Kurulu ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi adına teşekkür ederiz.

Not: ITSC'23 Tam Metin Bildiriler Kitabını görüntülemek için tıklayınız.

 

Prof. Dr. Mehmet TEKTAŞ

Düzenleme Kurulu Başkanı