Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2022

Gösterim: 1054

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUSMER)

Türkiye’nin en genç ve dinamik üniversitelerinden biri olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 6640 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Üniversitemiz Balıkesir Üniversitesi’nden devralınan 24 yıllık köklü bir geçmişe sahip eğitim kurumları ve tecrübeli bir akademisyen kadrosu ile akademik hayatına başlamıştır. Üniversitemiz, toplamda 6 yerleşkede 4 enstitü, 8 fakülte, 1 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu ve 6 uygulama ve araştırma merkezi ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemizde 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibariyle ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde olmak üzere yaklaşık 11.000 öğrencimiz mevcuttur. YÖK 2016 Mayıs ayında 8 alanda 8 üniversiteyi ihtisas üniversitesi olarak belirlemiştir. Bu kapsamda, üniversitemiz de Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında çalışma yapmak üzere ihtisas üniversitesi olarak belirlenmiştir. Üniversitemiz diğer eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanında özellikle ihtisas alanı olan Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında yoğunlaşmış ve birçok çalıştay ve faaliyet gerçekleştirmiştir. Yine bu kapsamda üniversitemizde 15 Kasım 2017 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan 30241 numaralı yönetmelik ile  “Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi” açılmıştır. Üniversitemiz, YÖK tarafından verilen ihtisaslaşma misyonu kapsamında yeni hedeflerini bu uygulama ve araştırma merkezi (BANÜ AUSMER) aracılığı ile gerçekleştirecektir. 2017 yılında AUSDER üyesi de olan üniversitemiz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın açıkladığı “Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Eylem Planı-2023 Hedefleri” doğrultusunda diğer üniversiteler, TUBİTAK, YÖK ve diğer kamu-özel sektör paydaşlarının ortak misyon ve vizyonları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalar kapsamında ilk uluslararası kongremiz olan “1.Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı” 19-21 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca imzalanan “Kent İçi Ulaşım Sorunları Analiz ve Ulaşım Planlama Projesinin Hazırlanmasına İlişkin Ortak Proje Geliştirilmesi” protokolü, Bandırma’ya ait ulaşım master planının hazırlanması, kritik bölgelerin belirlenerek ölçüm yapılması, hane halkı araştırması, yol kapasitelerinin belirlenmesi, ulaşım kapasitesinin arttırılması, bütün bunlara ilişkin taslak plan ve projelerin hazırlanması, ulaşım etüdü çalışması yapılarak rapor hazırlanması konularını kapsamaktadır. 

Bandırma’nın ulaşım sorunlarına önemli çözümler getirmesi amaçlanan protokol kapsamında gerçekleştirilecek proje, Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUSMER) Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Tektaş’ın yürütücülüğünde ve Müdür Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Taylan Engin koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek. Projede, gerek görüldüğünde, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemizden Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı’nda ders veren öğretim üyelerimiz de görev almıştır.

Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında bu adla tek uluslararası konferans olan ve ikincisi  22-24 Ekim 2021 tarihleri  arasında çevrimiçi düzenlenen ‘’2. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı’’ geniş katılım ile başarıyla gerçekleştirilmiştir.

BAUSMER müdürü Prof. Dr. Mehmet TEKTAŞ’ın açılış konuşmasıyla başlayan konferansta, Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS Türkiye) üyeleri (41 üye), T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üst düzey bürokratları, Yurt içi sektör temsilcileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çalışanları ile başta Bandırma olmak üzere Kuzey Marmara bölgesi  belediye başkanlarının katılım sağladığı ayrı oturumlar yapılmıştır. Akabinde sektöre katkı sağlayabilecek bildiri sunumları yapılmıştır. Konferans programına misafir akademisyenler, üniversitemiz öğretim elemanları, öğrencilerimiz ve basın mensupları tarafından yoğun ilgi gösterilmiştir.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUSMER) sitesine ulaşmak için tıklayınız.

BAUSMER tanıtım broşürü için tıklayınız.


Fotoğraflar