Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023

Gösterim: 967

ITSC'23 Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı Genel Programı

ITSC'23 Konferans Programını görüntülemek için tıklayınız.

Tüm oturumlar için Microsoft Teams katılım linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWEwZjg1YzktZDYzMi00NWMxLWFhYjYtZTI2MDNjYzVkMjFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2230b500ea-f9c6-43b2-b788-04e80c1421fe%22%2c%22Oid%22%3a%22e8320f8d-f10a-4745-9c62-30eb8bbe1d6e%22%7d